W wersji 1.93 można wystawiać faktury "odwrotne obciążenie". Funkcja ta jest domyślnie wyłączona. W celu jej włączenia należy przejść do okna Opcje->Dane firmy i na dole zaznaczyć pole Wystawia faktury "odwrotne obciążenie". Nowa opcja będzie dostępna w oknie nowej faktury pod danymi kontrahenta. Na fakturze i w rejestrze sprzedaży umieszczane są ceny netto.

Od 2017 roku, na fakturach wystawianych niektórym podmiotom, oprócz danych nabywcy, należy umieszczać również dane odbiorcy. Program domyślnie wpisuje tam dane tego samego podmiotu (tak jest również dla wszystkich faktur, które były wystawiane wcześniej). By dane odbiorcy były widoczne na wydruku faktury, należy w oknie Opcje->Faktura i rachunek->Układ włączyć drukowanie elementu "Dane odbiorcy". Dane te, jeśli zachodzi taka potrzeba, wybiera się podczas wystawiania faktury w sposób taki sam, jak dane nabywcy.

Powyższe aktualizacje dotyczą wszystkich wersji Faktora oprócz B - tu wersja 1.92 jest nadal aktualna.

Trwają prace nad zapisem rejestrów zakupu i sprzedaży do pliku JPK, ta funkcja pojawi się w kolejnej wersji już niebawem.

Aktualności

01-02-2018

Nowy wzór pliku JPK_VAT, zapis pliku JPK_FA. Więcej...

12-03-2017

Nowy wzór księgi przychodów i rozchodów oraz zapis pliku JPK_VAT. Więcej...

06-02-2017

Faktury "odwrotne obciążenie" i pole "Odbiorca" na fakturze. Więcej...

07-08-2016

Poprawione skalowanie wydruku. Więcej...

03-07-2016

Aktualizacja programu instalacyjnego. Więcej...

25-01-2014

Nowa opcja na życzenie użytkowników. Więcej...

13-01-2013

Kolejna wersja Faktora, uwzględniająca m. in. nowy wygląd Faktur od 2013 roku. Więcej...

29-02-2012

Informacja o wpisywaniu numeru PESEL na fakturze. Czytaj...

02-01-2011

Dostępna jest kolejna wersja Faktora. Główna zmiana to nowe stawki VAT, które są domyślne przy zakładaniu nowej bazy danych. Dotychczasowi użytkownicy programu powinni zmienić stawki samodzielnie, w sposób podany tutaj.

16-08-2010

Faktor a nowe stawki VAT. Czytaj...

06-06-2009

Jest już wersja 1.87 Faktora. W celu aktualizacji należy przejść tutaj i pobrać odpowiedni plik.

10-10-2008

Słownik angielsko-polski doczekał się nowszej wersji. Wkrótce kolejna aktualizacja Faktora.