Faktor już od pierwszych wersji ma możliwość dopisywania nowych stawek podatku VAT oraz zmiany istniejących. Nie jest więc potrzebna żadna aktualizacja, w związku ze zmianą stawek od 1 stycznia 2011 roku. By zmienić stawki w programie, należy w menu głównym wybrać pozycję "Kartoteki", następnie "Stawki VAT". W oknie stawek wybieramy konkretną pozycję, np. 22%, po czym wchodzimy do edycji. W oknie edycyjnym zmieniamy wartość z 22 na 23 oraz nazwę również z 22 na 23 (nazwa może być dowolna, np. "A" jak w kasach fiskalnych, ale mało kto z takich nazw korzysta). W taki sam sposób zmieniamy pozostałe stawki. Od tej chwili wszystkie towary i usługi będą miały wpisane nowe stawki podatku oraz nowe ceny brutto, wyliczone z użyciem tych stawek. Wszystkie dokumenty (np. faktury), wystawiane wcześniej z poprzednimi wartościami stawek, zostaną bez zmian.

Aktualności

01-02-2018

Nowy wzór pliku JPK_VAT, zapis pliku JPK_FA. Więcej...

12-03-2017

Nowy wzór księgi przychodów i rozchodów oraz zapis pliku JPK_VAT. Więcej...

06-02-2017

Faktury "odwrotne obciążenie" i pole "Odbiorca" na fakturze. Więcej...

07-08-2016

Poprawione skalowanie wydruku. Więcej...

03-07-2016

Aktualizacja programu instalacyjnego. Więcej...

25-01-2014

Nowa opcja na życzenie użytkowników. Więcej...

13-01-2013

Kolejna wersja Faktora, uwzględniająca m. in. nowy wygląd Faktur od 2013 roku. Więcej...

29-02-2012

Informacja o wpisywaniu numeru PESEL na fakturze. Czytaj...

02-01-2011

Dostępna jest kolejna wersja Faktora. Główna zmiana to nowe stawki VAT, które są domyślne przy zakładaniu nowej bazy danych. Dotychczasowi użytkownicy programu powinni zmienić stawki samodzielnie, w sposób podany tutaj.

16-08-2010

Faktor a nowe stawki VAT. Czytaj...

06-06-2009

Jest już wersja 1.87 Faktora. W celu aktualizacji należy przejść tutaj i pobrać odpowiedni plik.

10-10-2008

Słownik angielsko-polski doczekał się nowszej wersji. Wkrótce kolejna aktualizacja Faktora.